Allt om diskdesinfektorer

Begreppet diskdesinfektor är för många personer okänt, och ibland lite svårt att få grepp om. Det kan handla om alltifrån att du inte vet vad produkten gör, vad du ska tänka på när du använder den till vad som egentligen är fördelarna och nackdelarna med produkten. Men oroa dig inte – denna artikel svara på ovannämnda punkter.

Vad är en diskdesinfektor?

Till att börja med är det viktigt att förstå vad en diskdesinfektor är och vad den oftast används för. Som regel används den för desinfektion och rengöring av medicintekniska produkter. Bland annat kan användbara områden handla om alltifrån narkosutrustning, kirurgiska instrument till instrument för såromläggning. Dessa maskiner är inte något nytt fenomen, utan har egentligen använts under en lång tid. Exempelvis har dessa maskiner används i Sverige ända sedan i början av 1960-talet, främst för rengöring av urinflaskor och bäcken, samt för kirurgiska instrument sedan 1980- talet. Kort sagt är en diskdesinfektors hela process att den sköljer, diskar och värmedesinfekterar föremål. I tillägg har vissa diskdesinfektorer en inbyggd funktion för torkning, vill du köpa en så kan du köpa här. Ett resultat av dess utförliga process är att alla föremålen blir rena och desinfekterade enligt viktiga branschstandarder.

Vad ska jag tänka på när jag använder en diskdesinfektor?

När du installerar en diskdesinfektor bör du utföra tre valideringstester innan maskinen används. Inledningsvis gäller det kontroller av installation, funktion och processer. I detta sammanhang bör du ta hänsyn vid eventuell reparation eller flyttning av maskinen att nya tester måste utföras. Men kanske det allra viktigaste är att alltid tillsätta rätt skölj- och diskmedel som är rekommenderat av tillverkaren, samt validerat för det speciella godset. För det andra är det otroligt viktigt att munstycken, silar och vingar är rensade för att vattentrycket och vattenflödet kan nå fram i vingarna. När det gäller rör, instrument och slangar bör de placeras i en diskinsats för genomspolning för att resultatet ska bli fullvärdigt. Lika viktigt är det att förvara små föremål i korg med lock. Avslutningsvis är det viktigt att kontrollera diskdesinfektorerna regelbundet för att säkerställa att allt fungerar och att föremålen blir desinfekterade och rengjorda.

Vad är fördelarna och nackdelarna?

Det finns såklart flertalet positiva och negativa saker med att använda en diskdesinfektor. Detta är några av de största fördelarna och nackdelarna.

Fördelar

  • Maskinen genomför alla steg i dekontaminations–, rengörings– och desinfektionsprocessen automatiskt och i en kronologisk ordning.
  • Sparar tid för medarbetare att rengöra och desinfektera medicintekniska föremål då allt sker automatiskt.
  • Ökar produktiviteten och har en hög kapacitet genom att möjliggöra rengöring och desinficering av fler instrument på kortare tid.

Nackdelar

  • Jämfört med en hushållsdiskmaskin så saknar diskdesinfektorn en utslagsfunktion.
  • Processtiden är oftast väldigt lång, eftersom det är nödvändigt för en grundlig rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter.
  • Många maskiner är inte miljövänliga. Exempelvis har maskinen en hög vatten- och energiförbrukning.