Vad behövs för en elinstallation? 

Elinstallationer är alla installationer av elektriska apparater eller system med el. Det kan handla om allt från att sätta upp och skruva i en ny glödlampa i taket, till att installera en helt ny maskin i en industri. Elinstallationer kan med andra ord vara olika komplexa och ha väldigt varierande svårighetsgrad, och utförs i de flesta fallen av en elektriker i solna. 

 

Elektriker 

En elektriker är en yrkesperson som arbetar med att installera, inspektera och underhålla elektriska system och apparater. Yrket har funnits länge och kräver en yrkesutbildning vid gymnasium (el- och energiprogrammet) eller vid en yrkeshögskola. Efter utbildningen behöver man gå som lärling hos ett elföretag innan man får ett certifikat från Elbranschens centrala yrkesnämnd som bevisar att man är färdig elektriker. Elektriker har specialkunskap om elinstallationer och är alltså kvalificerade att utföra dessa. Många elektriker är specialiserade inom ett visst område, såsom industrielektriker, installationselektriker, serviceelektriker eller svagströmselektriker. 

Kan man utföra elinstallationer själv? 

Att själv, om man inte är elektriker, utföra elinstallationer hemma är ofta en dålig idé. Det är i de allra flesta fall till och med otillåtet enligt svensk lag och kan ge fängelsestraff i värsta fall. Enligt undersökningar finns det dock ändå många svenskar som utför otillåtna elinstallationer hemma. Detta genererar stora risker för både de som bor i bostaden och andra som bor nära. Om något går fel kan det nämligen orsaka svåra personskador, överhettning och brand. Felaktiga elinstallationer är den vanligaste orsaken till olyckor i hemmet idag. Det är bostadsägarens ansvar att se till att elinstallationer i byggnaden är korrekt utförda av en behörig elektriker. Man måste ha ett kvitto på att elinstallationen är utförd, för att kunna visa upp för försäkringsbolaget om det ändå skulle ske en olycka. Annars kommer de inte att betala ut någon ersättning. 

Anlita en elektriker 

För att undvika olyckor och fel bör du i de flesta fall anlita en elektriker för elinstallationer. Om du anlitar en elektriker kan du få upp till 30% avdrag på elektrikerns arbetskostnad. Detta är en form av ROT-avdrag. 

Vad kan man göra själv? 

Det finns trots allt några enklare elinstallationer som man kan utföra hemma själv. Man kan och får byta ut trasiga glödlampor och lysrör, så länge man byter ut dem mot nya lampor med rätt wattal, alltså en som inte överstiger det armaturen klarar. Man får också lov att byta proppar och säkringar, samt att byta ut strömbrytare så länge den inte har en strömstyrka som överstiger 16 ampere. Även att byta ut armaturer på egen hand är tillåtet, så länge det inte sker i badrum. Alla dessa elinstallationer kräver förstås att du vet hur man utför dem på ett korrekt sätt, så att inga olyckor sker.