Vad behövs för en elinstallation? 

Elinstallationer är alla installationer av elektriska apparater eller system med el. Det kan handla om allt från att sätta upp och skruva i en ny glödlampa i taket, till att installera en helt ny maskin i en industri. Elinstallationer kan med andra ord vara olika komplexa och ha väldigt varierande svårighetsgrad, och utförs i de flesta fallen av en elektriker. 

Elektriker 

En elektriker är en yrkesperson som arbetar med att installera, inspektera och underhålla elektriska system och apparater. Yrket har funnits länge och kräver en yrkesutbildning vid gymnasium (el- och energiprogrammet) eller vid en yrkeshögskola. Efter utbildningen behöver man gå som lärling hos ett elföretag innan man får ett certifikat från Elbranschens centrala yrkesnämnd som bevisar att man är färdig elektriker. Elektriker har specialkunskap om elinstallationer och är alltså kvalificerade att utföra dessa. Många elektriker är specialiserade inom ett visst område, såsom industrielektriker, installationselektriker, serviceelektriker eller svagströmselektriker.  read more