Så här mycket kostar det att renovera köket 

Renoveringar är dyra. Detta gäller för alla hemprojekt, men kök är de allra dyraste. De står för majoriteten av kostnaden vid renovationer. Priset för att renovera kök beror dels på kökets storlek och dels på vilka material som används. Men ingen annan köksrenovering är den andra lik.  

Som tur är finns det en rad av faktorer som påverkar priset när du ska förnya ditt kök. För att ge dig en bättre uppfattning om vad din köksrenovering kan kosta har vi skrivit en artikel om de generella priserna. 

 

Tre stora områden som påverkar priset 

När det kommer till köksrenoveringar kan priset skilja sig ordentligt beroende på hur omfattande arbetet är och hur projektet ser ut. Men som regel finns det tre områden som har en stor inverkan på slutkostnaden: B och arbetskostnaden. 

 

Köksinredning och vitvaror 

För merparten av köksrenoveringar brukar själva materialkostnaden stå för en stor del av den totala kostnaden, vilket så klart är en fördel eftersom du redan vid planeringsstadiet kan beräkna hur mycket materialkostnaden kommer att kosta. För att undersöka priserna för material och vitvaror kan du: 

  • Kontakta inrednings- och vitvaruföretag och be om prisförslag. 
  • Jämföra konkurrenter med varandra. 
  • Kolla på nätet om du kan köpa någon vitvara på second hand. 

Tänk på att priserna skiljer sig beroende på vilken leverantör du väljer. Materialkostnaderna kan landa på alltifrån 40.000 till 200.000 kronor. 

 

Byggmaterial 

En annan faktor som påverkar slutpriset är byggmaterialen. En enkel grundregel är att ju mer jobb och underarbete som behövs – desto mer byggmaterial. De allra vanligaste jobben brukar vara att lägga om golvet, måla om tak och väggar och riva köksskåpen. 

 Tänk på att alltid ta höjd för oförutsägbara materialkostnader. Till exempel kan du behöva förstärka väggarna innan du fäster skåpstommarna i väggen om du bor i ett gammalt hus eller lägenhet. Du bör budgetera minst 10.000 kronor och uppåt för detta arbetsmoment. 

 

Arbetskostnaden 

Sist men inte minst står arbetskostnaden för en stor del av slutpriset. I detta sammanhang kommer priset att variera beroende på hur omfattande köksrenoveringen är eftersom detta påverkar arbetstimmarna som krävs för att utföra arbetet. 

Generellt sett brukar det gå att förhandla om ett fast pris eller betala ett timpris, beroende på renoveringstiden. Men det kan vara en bra idé att förhandla om priser eller avtal vid oväntade händelser. Till exempel vid sjukdomar till försenade leveranser. 

Normalt sett brukar arbetskostnaden för en köksrenovering vara mellan 30.000-80.000 kronor efter rotavdraget. Vid rotavdrag kan du göra avdrag på uppemot 50.000 kronor på arbetskostnaden per person och år. 

 

Renovera köket själv eller anlita hjälp? 

Vid köksrenoveringar kan du välja att göra delar eller hela momenten på egen hand. Även om du kan spara tusentals kronor på att utföra en del arbeten själv bör du alltid överlåta komplicerade arbeten till en professionell byggfirma. Framförallt när det kommer till VVS-arbeten och elinstallationer!