Vilka är de vanligaste VVS-problemen?

Vanliga VVS-problem kan innebära en rad utmaningar, från mindre besvär till betydande störningar i en fastighets VVS-infrastruktur. Problem som läckande rör, stoppade avlopp, rinnande toaletter, lågt vattentryck och vattenberedare som inte fungerar kräver omedelbar uppmärksamhet från licensierad elfirma i stenungsund för att minimera risken för eskalerande skador.

Läckande rör inte bara resulterar i vattenförluster utan har också potential att orsaka strukturella skador om de inte åtgärdas. Stoppade avlopp inträffar ofta på grund av ansamling av hår, matrester eller fett, vilket leder till långsam avrinning eller kompletta blockeringar. Även om rinnande toaletter kan verka harmlösa kan de bidra till höga vattenräkningar och indikera underliggande problem med spolventilen eller fyllningsventilen.

Lågt vattentryck kan bero på mineralavlagringar eller rörkorrosion, vilket påverkar nödvändiga dagliga aktiviteter som duschning och diskning. Vattenberedare som inte fungerar, oavsett om det beror på sedimentuppbyggnad eller defekta termostater, kan störa regelbundna rutiner och leda till olägenheten med kalla duschar. Snabba reparationer utförda av licensierade proffs säkerställer att dessa vanliga VVS-bekymmer effektivt åtgärdas och minskar risken för ytterligare komplikationer.

1. Läckande rör

Närvaron av läckande rör kan resultera i vattenskador, mögelväxt och en ökning av vattenräkningen om det inte hanteras omedelbart. Tidig upptäckt av läckor, följt av reparation eller byte av skadade VVS-armaturer och implementering av effektiva VVS-lösningar är avgörande steg för att minska påverkan av läckande rör.

Regelbunden inspektion av synliga rör för indikationer på korrosion, rost eller fukt kan underlätta vid tidig upptäckt av läckor innan de förvärras. Användning av teknik, såsom läckagedetekteringssystem eller termiska bildkameror, kan hjälpa till att lokalisera dolda läckor som finns inuti väggar eller under marken.

Vid hantering av läckor kan potentiella lösningar variera från enkla reparationer som att dra åt anslutningar till mer intrikata reparationer såsom att ersätta segment av rörledningar. Implementering av förebyggande åtgärder som att isolera rör under kallt väder, reglera vattentryck och etablera en rutinmässig underhållsplan kan underlätta för att förebygga framtida läckor och resultera i besparingar på kostsamma reparationer.

2. Tilltäppta avlopp

Täppta avlopp utgör en vanlig VVS-oro som kan störa dagliga rutiner och ge upphov till obehagliga lukter. Det är avgörande att anlita professionella avloppsrensningstjänster som använder specialiserade VVS-verktyg och tekniker för att eliminera blockeringar och återställa korrekt avlopp.

Flera faktorer kan bidra till täppta avlopp, såsom ansamling av hår, tvålrester, fett, matpartiklar och mineraluppbyggnad över tid. Att ignorera dessa indikatorer kan leda till mer allvarliga komplikationer som kan kräva omfattande reparationer och resultera i vattenskador.

Tidig intervention vid täppta avlopp tillåter hemägare att undvika kostsamma skador och upprätthålla en sund VVS-infrastruktur. Rörmokare använder en rad metoder, inklusive avloppsspolning, hydrospolning och användning av miljövänliga kemiska lösningar, för att effektivt rensa blockeringar.

3. Löpande toaletter

Kontinuerligt rinnande toaletter kan resultera i att betydande mängder vatten slösas bort och fungera som indikatorer på underliggande problem med toalettmekanismer. Tidiga toalett reparationer, justeringar av VVS-armaturer och effektiva VVS-lösningar är avgörande för att rätta till toalettens löpande problem och främja vattenbevarande.

Det kontinuerliga rinnandet från en toalett kommer ofta från en defekt spolventil eller fyllventil. Otillräcklig tätning av spolventilen kan leda till en kontinuerlig vattenflöde ner i skålen, medan en felaktig fyllventil kan orsaka överfyllning och löpande vatten. Att åtgärda dessa problem innebär vanligtvis en noggrann inspektion av rörmokare för att identifiera eventuella defekta komponenter som kan behöva bytas ut.

Läckage inom tanken eller en förhöjd vattennivå kan liknande bidra till en toaletts kontinuerliga löpande, vilket kräver en omfattande bedömning och reparation som utförs av en professionell rörmokare för att effektivt lösa de underliggande orsakerna.

4. Lågt vattentryck

Otillräckligt vattentryck har förmågan att påverka rutinaktiviteter som duschning, diskning och tvätt, vilket fungerar som en indikator på potentiella brister inom VVS-infrastrukturen. Detta vanliga problem kan uppstå från olika källor, inklusive mineralackumulering i rör, läckor eller komplikationer med vattenförsörjningsventilen.

För att åtgärda detta problem rekommenderas det att börja felsökningsprocessen genom att utvärdera alla kranar för konsekvent lågt tryck, undersöka rör för hinder och bekräfta att vattentrycksregulatorn fungerar korrekt. Att hantera lågt vattentryck kräver ofta en omfattande förståelse för VVS-principer för att noggrant identifiera och åtgärda grundorsakerna.

Att söka vägledning från en kvalificerad rörmokare kan underlätta en noggrann utvärdering och implementering av effektiva åtgärder för att återställa vattentrycket till optimala nivåer.

5. Vattenberedareproblem

Komplikationer med vattenberedare, som läckage, otillräcklig varmvattenförsörjning eller ovanliga ljud, kan störa dagliga aktiviteter och signalera underliggande fel i systemet. Det är av yttersta vikt att prioritera professionell installation av vattenberedare, snabba reparationer och effektiva VVS-lösningar för att adressera dessa frågor och upprätthålla en konsekvent försörjning av varmt vatten.

Läckage i vattenberedare uppstår ofta på grund av faktorer som lösa ventiler, tankskador eller korrosion, vilket kan resultera i vattenskador och potentiell tillväxt av mögel. Otillräcklighet i varmvattenförsörjningen kan tillskrivas olika orsaker, inklusive ackumulering av sediment, en defekt uppvärmningselement eller felaktiga termostatinställningar. Ovanliga ljud, som knäppande eller dånande ljud, kan vara indikativa på sedimentuppbyggnad eller ett försämrat uppvärmningselement.

Genom att rådfråga professionella rörmokare kan en noggrann diagnos av dessa frågor säkerställas, vilket leder till tillhandahållandet av lämpliga lösningar såsom tankspolning, komponentutbyte eller justeringar för att optimera din vattenberedares effektivitet.

Viktiga saker att tänka på innan du ansöker om ett lån

Innan du ansöker om ett lån är det viktigt att överväga olika faktorer som kan påverka låneupplevelsen. Att förstå räntor, avgifter, återbetalningsvillkor, behörighetskrav och påverkan av kredit historia kan hjälpa låntagare att fatta informerade beslut när de söker ekonomiskt stöd.

En av de viktigaste aspekterna att utvärdera är räntorna. Dessa räntor avgör kostnaden för att låna pengar och kan påverka det totala beloppet du återbetalar avsevärt. Höga räntor kan leda till betydande ytterligare kostnader under låneperioden.

Att analysera de avgifter som ingår, såsom behandlingsavgifter, straffavgifter för sena betalningar eller förskottsbetalningsavgifter, är avgörande för att undvika oväntade ekonomiska bördor.

Att kontrollera behörighetskraven i förväg säkerställer att du uppfyller långivaren https://snabblån.io krav och ökar chanserna till godkännande och fördelaktiga lånevillkor.

 

Vilka är räntesatserna och avgifterna?

Räntesatser och avgifter är väsentliga komponenter i vilket låneavtal som låntagare bör noggrant granska innan de accepterar villkoren.

APR, eller Årlig Procentuell Ränta, är en avgörande faktor som påverkas av både räntesatser och avgifter. Den representerar den årliga kostnaden för att låna, inklusive inte bara den räntesats som tas ut utan också eventuella ytterligare avgifter som är kopplade till lånet. Att förstå APR ger en tydlig bild av den totala lånekostnaden och hjälper till att jämföra olika låneerbjudanden effektivt.

 

Vilka är återbetalningsvillkoren?

Återbetalningsvillkor beskriver schemat och villkoren för att återbetala ett lån, inklusive månatliga avbetalningar, varaktigheten av återbetalningsperioden och eventuella påföljder för tidig betalning. Att förstå återbetalningsvillkoren är avgörande för att hantera låneåtaganden effektivt och undvika ytterligare kostnader. För information om vilket lån som är enklast att få godkänt.

Kriterierna för återbetalningsvillkor i låneavtal är vanligtvis specificerade i detalj, där det totala lånebeloppet, räntesatsen och frekvensen av betalningar beskrivs. Låntagare måste följa dessa kriterier för att säkerställa rättvis återbetalning och behålla en god kreditställning.

Vissa låneavtal kan inkludera förtidsbetalningsavgifter för att avskräcka låntagare från att betala av lånet för tidigt. Det är viktigt för låntagare att noggrant granska dessa påföljder innan de skriver under avtalet för att undvika oväntade kostnader vid förtida återbetalning.

 

Vilka är kraven för godkännande?

Långodkännande är föremål för vissa krav som sökanden måste uppfylla för att kvalificera sig för finansiering. Långivare överväger faktorer som inkomststabilitet, lånehistorik och användning av kreditkort för att bedöma en persons återbetalningsförmåga och finansiella trovärdighet.

Inkomstverifiering spelar en avgörande roll i godkännandeprocessen, eftersom det visar sökandens förmåga att återbetala lånet. Långivare kräver vanligtvis färska lönebesked, skattedeklarationer och bankutdrag för att verifiera konstanta intäkter. Att utvärdera lånehistoriken ger insikter om hur ansvarig sökanden har varit med att hantera skulder i det förflutna. Som en del av bedömningen granskar långivare befintliga skulder, återbetalningsmönster och eventuella standarder eller dröjsmål.

Kreditkortsanvändning påverkar kreditvärdigheten, med faktorer som användningsgrad och betalningshistorik som påverkar den övergripande kreditpoängen.

 

Vilka är riskerna med att ta ett lån?

Att ta ett lån innebär vissa risker som låntagare bör vara medvetna om innan de förbinder sig till en finansiell överenskommelse. Risker inkluderar potentiell skuldackumulering, höga räntekostnader och negativa effekter på kreditbetyg, särskilt för personer med begränsad återbetalningskapacitet eller låga kreditbetyg.

Vid övervägande av att låna måste man också ta hänsyn till lånebeloppen som varierar baserat på långivarens godkännandeprocess och låntagarens ekonomiska situation. Snabb finansiering kan verka lockande, men det innebär ofta högre räntor och kortare återbetalningstider, vilket kan pressa ens budget.

Påverkan på kreditbetyg är en annan avgörande aspekt, där missade betalningar eller uteblivna lånebetalningar kan leda till en minskning av kreditbetyg, vilket gör framtida lån svårare.

 

Om du behöver ta ett lån

Ibland kan du behöva ta ett lån från smslån.io. Du kanske ska köpa en ny bil, en bostadsrätt, ett hus eller något helt annat. Det första du bör göra är att besöka din egen bank, som har koll på hur du sköter din ekonomi. Där på banken får du träffa en tjänsteman som sysslar med lån och med honom/henne kan du diskutera vad du ska ha lånet till och hur mycket du vill låna. Det brukar inte vara några problem att få låna om du som sagt skött dina bankärenden på bästa sätt. Du får skriva på ett avtal där det står hur mycket du lånar och hur mycket du ska betala tillbaka varje månad. Smidigt och lätt!

Låna via nätet
Vill du hellre låna hos någon av alla de låneförmedlare som finns på nätet kan du göra det. Där googlar du på låneförmedlare och du får upp massor av företag som lånar ut pengar. Ett tips när du ska låna på nätet är att du kontaktar ett låneföretag som samarbetar med andra banker, då görs bara en UC-kontroll på dig, och då blir din kreditvärdighet inte sämre, som den blir om du låter cirka fem företag göra en kontroll. Först läser du igenom vad det står på låneföretagens hemsidor och när du hittat en som du tycker verkar bra, skickar du ett mejl till dem och ber dem skicka offerter från alla deras samarbetspartners. Ta inte första bästa som svarar, för vissa svarar först efter 24 timmar. När du fått alla läser du noga igen deras villkor, och när du hittat ett företag som verkar passa dig kontaktar du dem och säger att du är intresserad av att låna pengar. De gör då upp ett dokument som du ska signera och sedan får du dina pengar inom 24 timmar.

Smslån
Behöver du pengar fort till exempelvis en resa eller en bil, kan du ta ett så kallat smslån. Där tas inte en UC-kontroll på dig utan en upplysning tas från en annan upplysningscentral som inte får veta allt om din ekonomi och lån. Om du tar ett smslån ska du betala tillbaka lånet fortare än vid ett vanligt lån, räntan är högre och likaså amorteringen du ska betala tillbaka varje månad. Men det är ett bra och smidigt lån att ta om du inte behöver låna ett större belopp och vill ha pengarna snabbt. Lycka till med ditt lån och det du köper!

Saker du inte ska glömma när du tar lån

Det finns många olika möjligheter när det kommer till att ta lån på https://företagslån.io . Innan ett lån tas är det viktigt att ha koll på allt det praktiska kring ett lån. Då kommer det inte att komma några obehagliga överraskningar.

I dagsläget finns det flera olika sätt att låna pengar på och det finns flera olika lån att välja mellan. Många av lånen som finns på marknaden kan du dessutom själv bestämma vad pengarna ska gå till. Till skillnad från bolån och billån finns det lån utan säkerhet där du är fri att använda pengarna till vad du vill.

Lån som inte kräver säkerhet
När det kommer till lån utan säkerhet finns det privatlån som även ibland benämns som blancolån, snabblån och smslån. Skillnaden mellan alla dessa lån är räntan och villkoren. Det bästa är att läsa på om de olika lånen för att verkligen hitta ett lån som passar dig.

Lån kostar pengar
Det kostar att låna pengar, vilket är viktigt att ta i beaktande när du ska ta ett lån. Räntan är själva kostnaden du betalar för att låna pengar. Den kan variera beroende på ett flertal saker och den kan påverka din månadskostnad. Du har dock ofta relativt stor makt att kunna påverka dina lånekostnader. Faktorer som påverkar kostnaderna för lånet är bland annat lånebeloppet, återbetalningstiden, valet av långivare och din kreditvärdighet.

Baka ihop gamla lån
Om du har några gamla lån eller krediter när du funderar på att ta ett nytt lån kan det vara en bra idé att fundera över om du inte ska baka ihop dem till ett lån. På så sätt städar du upp i din ekonomi och har bättre kontroll på lånen och krediterna. Det är även bättre ur kreditvärdighetssynpunkt att du har samlat ihop dina lån till ett stort.

Återbetalningstiden på lånet påverkar totalkostnaden
Återbetalningstiden är en viktig komponent när du ska ta ett lån. Ju längre återbetalningstid du väljer att ha för lånet desto mer kommer lånet att kosta dig. Det är ofta så att räntan blir högre ju längre återbetalningstiden är och det resulterar i att lånet blir dyrare. Därför är det viktigt att tänka på amorteringen av lånet, själva återbetalningen. Innan du tar lånet är det en fördel att bestämma i vilken takt som du ska amortera.

Betala av lån
Det lönar sig alltid att betala av lånet så snabbt som möjligt. Det viktigaste av allt är dock att inte missa betalningar för ditt lån. Missade betalningar kan ofta leda till dyra straffavgifter. Det första som händer är att du får en påminnelseavgift och då adderas en mindre summa till fakturabeloppet. Nästa steg är att det tillkommer en inkassoavgift som ofta är flera hundra kronor. Om du inte betalar då är nästa steg en betalningsanmärkning som försämrar din kreditvärdighet. Det sista som händer är att du hamnar hos Kronofogden. Det två sista stegen är negativt för din privatekonomi och dina möjligheter att få lån med bra lånevillkor i framtiden försämras avsevärt. Det är alltid en bra idé att höra av dig till långivaren om du får problem med en betalning för att försöka hitta en lösning.

Ha en plan b
Allt kan hända i livet och därför är det viktigt att vara förberedd när du tar ett lån. Det är bra att ha tänkt igenom din situation om den skulle förändras, exempelvis om du skulle bli av med jobbet och få en lägre inkomst. Det är alltid betydelsefullt att ha en plan b om något oförutsett skulle inträffa så att du kan betala dina utgifter inklusive lån.

 

Så gör du när vattenröret spricker

När ett rör spricker är det många saker som kan ta skada, därför är det bra att veta vad som behöver göras när skadan plötsligt uppstår enligt rörmokare vvs göteborg. Ibland kan det ta tid innan man hinner leta fram och får tag i en rörmokare och då kan det vara bra att veta hur man ska gå tillväga för minimera skador i sitt hem. Ett trasigt vattenrör kan skada både möbler, inredning, själva hemmet och det kan leda till skadad hälsa. Om vattnet rinner ut till den grad att man får fuktskador eller mögel och svamp hemma, kommer detta att påverka hälsan. Därför är det bra att vara förberedd och veta vad man ska ta sig till om en sådan olycka plötsligt skulle uppstå.

4 saker du kan göra om vattenrör spricker

 1. Stäng av vattnet

Till att börja med är det viktigaste att man får stopp på vattenflödet innan det sprider sig alldeles för mycket och skadar hemmet. För att göra detta bör man stänga av vattnet. Lokalisera avstängningskranen och stäng av vattnet helt. På så sätt riskerar man inte att det blir något läckage och väggar, golv, möbler och inredning blir då heller inte förstörda.

 1. Hitta skadan

Efter att man har stängt av vattenflödet behöver man självklart lokalisera skadan för att kunna se vad som har hänt och vad man behöver göra. Lokalisera vilket rör det är som har spruckit eller skadats och sedan se vad som behövs för att laga det. Det är även bra att se efter om man på något sätt kan stoppa läckaget tillfälligt för att inte vara utan vatten hemma alldeles för länge.

 1. Reparation

Nästa steg är självklart reparation av skadan. Efter att man har sett över skadan och hur stor skadan är kan man snabbt avgöra om det är något man själv kanske kan ta tag i att eller om man behöver professionell hjälp. Självklart är det alltid bättre att söka professionell hjälp av en certifierad rörmokare eller VVS-montör. Men vissa skador kan ibland vara så pass små att man kan klara av att fixa till det själv, om man har tur!

 1. Välj rörmokare eller VVS-montör med omsorg

För att se till att ingenting går fel vid reparation och för att det ska bli så bra gjort som möjligt gäller det att välja rätt rörmokare eller VVS-montör. Tyvärr finns det många ute på marknaden som påstår sig vara experter på det de gör. Men för att vara på den säkra sidan se till att kolla upp att de är auktoriserade och certifierade innan du anlitar någon.

Vad behövs för en elinstallation? 

Elinstallationer är alla installationer av elektriska apparater eller system med el. Det kan handla om allt från att sätta upp och skruva i en ny glödlampa i taket, till att installera en helt ny maskin i en industri. Elinstallationer kan med andra ord vara olika komplexa och ha väldigt varierande svårighetsgrad, och utförs i de flesta fallen av en elektriker i solna. 

 

Elektriker 

En elektriker är en yrkesperson som arbetar med att installera, inspektera och underhålla elektriska system och apparater. Yrket har funnits länge och kräver en yrkesutbildning vid gymnasium (el- och energiprogrammet) eller vid en yrkeshögskola. Efter utbildningen behöver man gå som lärling hos ett elföretag innan man får ett certifikat från Elbranschens centrala yrkesnämnd som bevisar att man är färdig elektriker. Elektriker har specialkunskap om elinstallationer och är alltså kvalificerade att utföra dessa. Många elektriker är specialiserade inom ett visst område, såsom industrielektriker, installationselektriker, serviceelektriker eller svagströmselektriker. 

Kan man utföra elinstallationer själv? 

Att själv, om man inte är elektriker, utföra elinstallationer hemma är ofta en dålig idé. Det är i de allra flesta fall till och med otillåtet enligt svensk lag och kan ge fängelsestraff i värsta fall. Enligt undersökningar finns det dock ändå många svenskar som utför otillåtna elinstallationer hemma. Detta genererar stora risker för både de som bor i bostaden och andra som bor nära. Om något går fel kan det nämligen orsaka svåra personskador, överhettning och brand. Felaktiga elinstallationer är den vanligaste orsaken till olyckor i hemmet idag. Det är bostadsägarens ansvar att se till att elinstallationer i byggnaden är korrekt utförda av en behörig elektriker. Man måste ha ett kvitto på att elinstallationen är utförd, för att kunna visa upp för försäkringsbolaget om det ändå skulle ske en olycka. Annars kommer de inte att betala ut någon ersättning. 

Anlita en elektriker 

För att undvika olyckor och fel bör du i de flesta fall anlita en elektriker för elinstallationer. Om du anlitar en elektriker kan du få upp till 30% avdrag på elektrikerns arbetskostnad. Detta är en form av ROT-avdrag. 

Vad kan man göra själv? 

Det finns trots allt några enklare elinstallationer som man kan utföra hemma själv. Man kan och får byta ut trasiga glödlampor och lysrör, så länge man byter ut dem mot nya lampor med rätt wattal, alltså en som inte överstiger det armaturen klarar. Man får också lov att byta proppar och säkringar, samt att byta ut strömbrytare så länge den inte har en strömstyrka som överstiger 16 ampere. Även att byta ut armaturer på egen hand är tillåtet, så länge det inte sker i badrum. Alla dessa elinstallationer kräver förstås att du vet hur man utför dem på ett korrekt sätt, så att inga olyckor sker.  

Olika rör som används i bostäder 

Om du ska köpa en bostad, bygga om alternativt renovera din nuvarande bostad kan det vara relevant att veta om vilka typer av rör du har i hemmet. “Rör som rör” kanske du tänker. Nja inte riktigt. Vilka rör du har kan påverka hur du kan renovera din bostad eller vilka förutsättningar du har. Det kan även påverka hur länge din rör och vattenledningar håller. Därför kan det vara bra att ha ett hum om vilka rör som du faktiskt använder dagligen när du duschar eller diskar. 

De vanligaste stålrörsrören 

De vanligaste stålrörsrören som används idag är: 

 • Galvaniserade rör 
 • Rostfria rör 
 • Kopparrör 
 • VVS-rör 

Galvaniserade rör 

Galvaniserade rör, även kallade zinkbelagda rör, är silvriga eller gråa i sitt utseende och är väldigt tunga. Galvaniserade rör användes mycket under 80-talet men är inte lika vanligt i moderna bostäder idag. Anledningen till att man inte använder materialet lika mycket idag är helt enkelt för att det är svårt att arbeta med. På grund av sin tyngd och begränsade livslängd, väger dess slitstarka egenskaper inte lika tungt. Ett problem med galvaniserade rör är att beläggningen runt röret som är av zink kan brytas ner efter en tid, vilket kan leda till intern rost, tilltäppta vattenledningar och försämrat vattentryck. 

Rostfria rör 

Rostfritt stål har många användningsområden och kan i rörformat fungera bra. Nackdelen är att material är tämligen dyrt. Rör i rostfritt stål används flitigt nära kustområden och i korrosionsområden eftersom det lämpar sig bra i fuktiga miljöer. Röret är styvt, flexibelt och kräver inga komplexa kopplingar. Det rostfria stålröret finns att tillgå i olika längder och storlekar men är som sagt inte lika vanligt förekommande i bostäder. 

Kopparrör 

På 1930- talet dök kopparröret upp och har sedan dess använts flitigt i olika sammanhang. Kopparrör har en tendens att oxidera vilket innebär att det kan gå bra sin från början rödaktiga färg till att bli grön eller mörkbrun. Kopparrör är otroligt hållbara, har lång hållbarhet och tål värme bra. I äldre bostäder kan beslagen till rören innehålla bly, vilket är en tungt vägande nackdel. Det är dock inte lika vanligt förekommande i nyare fastigheter. På grund av att koppar är ett väldigt smidigt och bra material att arbeta med är det tämligen dyrt i jämförelse med andra material. Nya rör - Byta rör

VVS-rör 

Så kallade VVS-rör är ofta tillverkare i bell-and-spigot. Dessa typer av rör är väldigt mycket tyngre än andra rör som används för samma syfte. Röret används för vattenfördelning och under jordinstallation. Det används ofta som huvudrör för avloppssystem och skapar ett hållbart och robust rör med lång hållbarhet.

Utbilda dig till rörläggare 

Om du vill finnas på plats och därmed vara hjälten där det har skett en vattenläcka, gillar att arbeta praktiskt med händerna och är ute efter ett varierande arbete kan det vara läge för dig att överväga att utbilda dig till rörläggare. En rörläggare gör allt från att laga trasiga och läckande rör till att lägga nya. Många tänker att en rörläggare enbart jobbar med att dra vatten. Men de jobbar också med olika typer av ledningar. Till exempel gasledningar och fjärrvärme.

Något annat som är bra att ha med i åtanke innan du utbildar dig till rörläggare är att restiden till och från jobbet kan variera eftersom du ibland kan behöva jobba på en helt annan ort än den du bor på. Men med det sagt är det dags att du får veta lite mer om hur du kan gå tillväga för att utbilda dig till rörläggare. 

Gymnasieutbildning 

Om du är i tonåren och har ditt gymnasieval framför dig kan du söka dig till bygg- och anläggningsprogrammet för att bli rörmokare stockholm. Denna utbildning är bred och ger dig bra kunskaper som kan vara användbara för dig som vill jobba inom bygg och anläggning. När du läser bygg- och anläggningsprogrammet kan du välja att rikta in dig ytterligare  på mark och anläggning. När du har avslutat din treåriga gymnasieutbildning söker du dig vidare som företagslärling. Då får du de praktiska kunskaperna som krävs. Lärlingstiden pågår i ungefär två år och därefter måste du avlägga ett gesällprov som styrker att du har de teoretiska och praktiska kunskaper som behövs för att du ska få en anställning som rörläggare. När du har avlagt ditt gesällprov och fått det godkänt får du ett yrkesbevis och du kan börja jobba som rörläggare. 

Vuxenutbildning 

Om gymnasietiden är förbi och du kommer senare i livet på att du vill jobba som rörläggare finns det liknande utbildningar som på gymnasiet du kan söka dig till. På de flesta orter runt om i hela Sverige finns det vuxenskolor såsom Komvux, Lernia och Astar som har bra utbildningar för dig som vill bli rörläggare. Precis som de som pluggar på gymnasiet så behöver även du som vuxen gå lärling hos ett företag för att du ska ha möjlighet till att avlägga det gesällprov som krävs innan du kan börja arbeta som rörläggare. 

Även fast det kan verka drygt att behöva utbilda sig i fem år innan du kan bli en yrkesverksam och arbeta som rörläggare så är det värt det eftersom de flesta får jobb direkt efter avslutad utbildning. 

Så startar man sina egna hemsidor 

Idag är det väldigt enkelt att starta sina egna hemsidor och det finns många olika anledningar till att göra det med APEX SEO. Du kan till exempel starta dina egna sidor där du sedan marknadsför saker för att tjäna pengar, du kan starta en blogg om din hobby eller en sida för ditt företag. 

Det finns ett par saker att tänka på innan man funderar på att lägga några pengar på det. Vi ska därför gå igenom det du behöver tänka på så att du får den bästa möjliga starten på din första sida. 

Bestäm vad hemsidan ska handla om 

Börja med att fundera på vad din första sida ska handla om. Det finns otroligt många anledningar till att starta en sida men det är bra att fundera på vad målet med sidan är. Ska du tjäna pengar, sprida ett budskap eller försöka starta ett företag? 

Det finns otroligt många anledningar och beroende på vad ditt mål är så kommer också processen att se lite annorlunda ut. För ett mer professionellt projekt där du vill tjäna pengar bör du till exempel göra en del förarbete, exempelvis research och kanske förbereda en del texter innan du ens startar sidan. 

För en blogg där du skriver om ditt liv eller en hobby så är det bättre att börja enkelt och sedan utveckla det hela i efterhand. För mer personliga sidor så är det viktigt att du håller det personligt och inte får det hela att kännas så kliniskt och professionellt. 

Välj ett bra webbhotell 

För att starta sidan måste du först hitta var sidan ska finnas. Det finns många olika företag att välja bland och en del är gratis medan andra kostar. För en personlig sida som bara är en hobby kan det räcka med gratisalternativ men det finns en del nackdelar med gratissidor att tänka på. 

När du inte äger sidan så äger du inte heller innehållet på den. Gör du något som bryter mot plattformens regler så kan du förlora hela sidan. Det kan också vara mycket svårare att tjäna pengar på den på grund av regler och begränsningar, inte alla plattformar tillåter att man lägger ut annonser efter eget tycke. 

Betalalternativ är mycket bättre och är att föredra, och det går att hålla det billigt. Du behöver alltså ingen jättesumma för att ha råd med en egen sida och domän, de allra billigaste kan gå på någon hundralapp. 

Det som däremot är viktigt är att du funderar på vilket språk sidan riktar sig till. Om det är svenska som gäller så bör du kontrollera att ditt webbhotell har bra servrar i Sverige. Välj då ett svenskt webbhotell eller ett etablerat internationellt alternativ. Både svenska och utländska webbhotell kommer i billigare och dyrare varianter, så du kan komma igång billigt oavsett. 

Välja rätt båttrailer

Nu för tiden finns det mängder av båtintresserade människor över hela landet och under sommarsäsongen är det fullt med båtar på Sveriges alla sjöar och längst kusterna. Att äga sin egna båt är något som lockar många eftersom det innebär en enorm frihet ett dra ut på vattnet när lusten faller på. Någon som är lätt att glömma men ack så viktigt är att transportera båten på ett smart sätt. För många som har en egen båt kan det rent ut sagt vara nödvändigt att även äga en båttrailer, för att kunna transportera båten på land båda innan och efter säsongen. Att välja rätt båttrailer kan vara lite klurigt eftersom det är mycket som ska klaffa och stämma överens. Även om det kan vara lockande är det ingen bra idé att köpa första bästa båttrailer man hittar. Det är viktigt att ta ett välgrundat beslut av båttrailer för att den ska fungera som den ska. Utgå från måtten Det absolut viktigaste när det kommer till båttrailers är att de ska kunna transportera båtar på ett säkert sätt. Därmed är det viktigt att köpa en trailer som är anpassad efter den specifika båten som ska transporteras. Det är därför ingen bra idé att slå till och köpa en billig båttrailer begagnat utan att kontrollera att den faktiskt fungerar för dina ändamål först. Det är inte värt att ta några risker och chansa, utan är snarare bättre att ta reda på all fakta innan ett beslut tas. Det är viktigt att du mäter både bredd och längd på din båt innan du börjar leta efter en båttrailer. Skriv ner måtten och ta med dem i din jakt efter den perfekta båttrailern. Någon som kan vara bra att hålla i bakhuvudet är att din båt och din trailer bör vara ungefär samma längd. Lastkapacitet och vikt Övriga faktorer som är viktiga att ta med i beräkningen i jakt efter en båttrailer är vikten på din båt. När du köper en båttrailer finns det nämligen en maxvikt som inte får överskridas. Därmed behöver du köpa en båttrailer som klarar av vikten på din båt. Övriga egenskaper Förutom storlek och vikt finns det övriga saker som är viktiga att tänka på vid köp av båttrailer – klicka för propeller. Fundera om det är en bromsad eller obromsad båttrailer du har behov av och om det är några övriga attiraljer på släpet du anser är viktiga, som exempelvis stänkskärmar. Om du har en väldigt tung båt kan du behöva en rejäl båttrailer, vilket innebär att ett B körkort inte alltid räcker till. Ta hänsyn till detta innan du köper en båttrailer för att inte hamna i trubbel och riskera att köpa en trailer som inte kommer till användning.

Fördelar med att utföra golvslipning av trägolv 

Golvslipning är en metod som kan användas för att förfina ett befintligt golv i en bostad. Metoden går ut på att slipa ner det yttersta lagret på golvet för att skapa en ny, fin och slät yta. Det passar utmärkt att utföra golvslipning på trägolv då trä är ett levande material som lätt kan slipas ner med hjälp av rätt maskiner. Golvslipning är ett tämligen populärt tillvägagångssätt att ta till för dem som har slitna golv i hemmet, lär mer på hemsida. Om golvet är slitet finns det två valmöjligheter, att slipa det eller att byta ut det. Att byta ut golvet helt är ett stort, omfattande och tämligen kostsamt alternativ. Därmed kan en golvslipning ge dig resultatet av ett nytt golv utan att du faktiskt behöver lägga ett nytt golv.  

Golvslipningens många fördelar 

Den största fördelen med att utföra golvslipning är den estetiska faktorn. En golvslipning kan göra golvet otroligt vackert och ge den en fläckfri yta som ser ut som ny. Du får enkelt bort repor och ojämnheter som är vanligt förekommande på trägolv. Denna förändring kan förbättra intrycket av ett helt rum. Precis som andra förbättrande åtgärder i en bostad kan även en välutförd golvslipning öka värdet på din fastighet. Eftersom golvet förfinas och blir som nytt blir det mer attraktivt på marknaden den dagen du bestämmer dig för att sälja fastigheten. Därmed är det en solklar investering som du kommer vara tacksam för att du gjorde den dagen du vill sälja. I jämförelse med ett helt golvbyte finns det även enormt många fördelar. Att byta ut ett helt golv tar ofta mer tid och kostar mer pengar än att slipa det. Förutsatt att du gillar utseendet av ditt befintliga golv finns det därmed inga anledningar till att byta ut golvet istället för att slipa det. 

Processen 

Det går både att utföra golvslipning själv och att anlita en professionell firma för jobbet. Det brukar finnas möjlighet att hyra golvslipningsmaskiner på byggvaruhus eller företag som specialiserar sig inom detta, om du vill ge dig på jobbet själv. Det finns dock många fördelar med att anlita en professionell firma istället. Att slipa golven själv kan vara kostnadseffektivt förutsatt att du vet vad du sysslar med. Var dock medveten om riskerna det innebär om du inte lyckas uppnå dina förväntningar. Om du ger dig på uppgiften utan någon vidare kunskap kring hur du ska gå tillväga finns det nämligen en stor risk att du gör mer skada än nytta. Se därför till att lära dig allt kring hur golvslipningen ska utföras på bästa sätt innan du sätter igång. På så sätt maximerar du chansen att resultatet blir enligt dina förväntningar. Om du istället väljer att anlita en professionell firma för din golvslipning kan du säkerställa att pengarna du lägger ner kommer löna sig. Genom att anlita en professionell firma gör du en investering i dina golv som kommer löna sig i längden då det ökar värdet på din fastighet. Golvslipningen kommer dessutom garanterat genomföras snabbare genom att du anlitar proffs för jobbet än om du som amatör ger dig på det. Det brukar tyvärr alltid ta längre tid än vad man först räknar med och dolda kostnader kan tillkomma under arbetets gång. Genom att ta hjälp av proffs behöver du inte oroa dig för det och kan istället vara säker på att få valuta för dina pengar och få ett högkvalitativt resultat. 

Trygg transport av båten med båtvogn 

Vinteren nærmer seg og det er snart på tide å få båten trygt transportert hjem for vinterlagring. Men det kan fort gå galt når man skal ta opp båten fra sjøen, noe som kan skape en kostbar avslutning på sesongen. De aller fleste ulykkene skjer nemlig når båten skal opp på land, transporteres og lagres. 

 

Båtvogn for sjøsetting, transport og vinterlagring av båten 

Bruker du en solid båtvogn av god kvalitet kan du unngå at ulykker oppstår, enten du skal sjøsette eller transportere en fritidsbåt av gjennomsnittlig størrelse, finn din båthenger. Fordelene ved å ha en egen båtvogn er mange. Ta med deg båten hvor du selv ønsker og spar betydelige utgifter på vinterlagring. 

 

Båtvogn med eller uten brems 

Om du skal skaffe en båtvogn med brems eller ikke bør avgjøres av hvordan du ønsker å bruke vognen. Skal du transportere båten på motorveien, eller kun for en kortere distanse? Er det førstnevnte som er aktuell for deg bør du skaffe en båtvogn med brems. Hvis ikke holder det fint med en båtvogn uten brems. Høyeste tillatte hastighet for båtvogn uten brems er 60 km/t. Dette gjelder når den totale vekten er over 300 kilo. Hvis vekten er under 300 kilo, kan du holde 80 km/t. Som sjåfør er det ditt eget ansvar å følge gjeldende regler og forskrifter for sikring av båten og hvilke båtvogner som er tillatt. 

 

Tilhenger for bil 

Du har nok kjennskap til tilhengere for bil. Denne typen tilhengere kan brukes til mange slags oppdrag, enten det er for flyttelass, campingferie eller kjøring av avfall, for å nevne noen få. Disse hengerne er vanligvis åpne og tåler ikke særlig mye juling. Ruskevær sliter også på denne typen henger. Derfor kan det være lurt å investere i et kapell for beskyttelse av hva du nå enn skal transportere. Du kan også unngå at snø og vann samler seg ved å skaffe deg en kapellstang. I tillegg til dette er det en god ide å skaffe deg et lastenett for maksimal beskyttelse av godset du transporterer. 

 

Båtvogn for ATV 

Hvis du kjører ATV er det heller ikke noe problem med flytting av båten. Det finnes mange typer tippbare, praktiske tilhengere på markedet. Selve kassen er altså tippbar slik at det er enkelt å losse og laste gods. 

 

Lasteramper 

Skal du laste motorsykkelen, anbefaler vi deg å bruke en lasterampe. Dette fordi det er enkelt å håndtere og transportere godset som skal flyttes på en trygg og forsvarlig måte uavhengig av hvor det skal flyttes. Sett deg godt inn i hvilke alternativ som passer best for deg før du bestemmer deg for hvilken type båtvogn du skal velge. 

 

Nackdelen med dieter

 

Denna artikel kommer att diskutera matvanor och störningar vad gäller mat, så om det är jobbigt för just dig så titta bort. Med det sagt så kommer denna artikel diskutera olika dieter och varför de kanske fungerar för vissa men absolut inte för alla tränare som är PT.

 

En av anledningarna till att man tänker på diet är att man ofta tar på sig för mycket, som när man till exempel utesluter vissa livsmedel enbart för att gå ner i vikt. Istället är en rekommendation att göra det till en vana att äta varierat och att därmed se till att man får i sig tillräckligt med näring.

 

Tänk också på att försöka följa tallriksmodellen då det är väldigt viktigt att man får i sig tillräckligt av varje grupp av livsmedel. Många får inte tillräckligt med frukt ock grönt i sina måltider och att utesluta vissa livsmedel för att kunna gå ner i vikt kommer att leda till att man längtar efter dessa livsmedel och ofta också till att man äter för mycket av dessa.

 

När det gäller vilka snacks man bör äta så är det bra att tänka på att nötter och liknande är väldigt nyttigt. ett bra tips är dock att lägga till något till detta för att göra din snacksstund mer mättande. Detta är en fördel eftersom man då kan få i sig mer näring och hålla sig mätt mellan måltider. Detta kan göra att de som har problem med att hålla storleken på portionerna nere får något lättare med detta. Ett annat tips är att lägga till även frukter till ens snacksstund.

 

När det gäller vilka tider som är bra att äta på så är det som är bra tänka på att de som lägger fler kalorier tidigare på dagen har större insulin resistens. Detta är också något som man kan tänka på för att hjälpa en med ens dagliga intag.

 

Att se till att man får i sig tillräckligt med kalorier från varierade källor är svårare än många tror och kräver eftertanke, ett annat tips är därför att planera måltiderna innan så att man vet att man får i sig tillräckligt och bra med näring samt från bra källor.

 

Så för att sammanfatta är tipsen att planera måltider, att utgå från tallriksmodellen och att lägga till något mer än nötter och frukt vid snacksstunden.

 

Ett sista tips som denna artikel vill ta upp är att använda sig av tips och råd som finns bland annat online (och där finns massor att ta del av).

 

Så här mycket kostar det att renovera köket 

Renoveringar är dyra. Detta gäller för alla hemprojekt, men kök är de allra dyraste. De står för majoriteten av kostnaden vid renovationer. Priset för att renovera kök beror dels på kökets storlek och dels på vilka material som används. Men ingen annan köksrenovering är den andra lik.  

Som tur är finns det en rad av faktorer som påverkar priset när du ska förnya ditt kök. För att ge dig en bättre uppfattning om vad din köksrenovering kan kosta har vi skrivit en artikel om de generella priserna. 

 

Tre stora områden som påverkar priset 

När det kommer till köksrenoveringar kan priset skilja sig ordentligt beroende på hur omfattande arbetet är och hur projektet ser ut. Men som regel finns det tre områden som har en stor inverkan på slutkostnaden: B och arbetskostnaden. 

 

Köksinredning och vitvaror 

För merparten av köksrenoveringar brukar själva materialkostnaden stå för en stor del av den totala kostnaden, vilket så klart är en fördel eftersom du redan vid planeringsstadiet kan beräkna hur mycket materialkostnaden kommer att kosta. För att undersöka priserna för material och vitvaror kan du: 

 • Kontakta inrednings- och vitvaruföretag och be om prisförslag. 
 • Jämföra konkurrenter med varandra. 
 • Kolla på nätet om du kan köpa någon vitvara på second hand. 

Tänk på att priserna skiljer sig beroende på vilken leverantör du väljer. Materialkostnaderna kan landa på alltifrån 40.000 till 200.000 kronor. 

 

Byggmaterial 

En annan faktor som påverkar slutpriset är byggmaterialen. En enkel grundregel är att ju mer jobb och underarbete som behövs – desto mer byggmaterial. De allra vanligaste jobben brukar vara att lägga om golvet, måla om tak och väggar och riva köksskåpen. 

 Tänk på att alltid ta höjd för oförutsägbara materialkostnader. Till exempel kan du behöva förstärka väggarna innan du fäster skåpstommarna i väggen om du bor i ett gammalt hus eller lägenhet. Du bör budgetera minst 10.000 kronor och uppåt för detta arbetsmoment. 

 

Arbetskostnaden 

Sist men inte minst står arbetskostnaden för en stor del av slutpriset. I detta sammanhang kommer priset att variera beroende på hur omfattande köksrenoveringen är eftersom detta påverkar arbetstimmarna som krävs för att utföra arbetet. 

Generellt sett brukar det gå att förhandla om ett fast pris eller betala ett timpris, beroende på renoveringstiden. Men det kan vara en bra idé att förhandla om priser eller avtal vid oväntade händelser. Till exempel vid sjukdomar till försenade leveranser. 

Normalt sett brukar arbetskostnaden för en köksrenovering vara mellan 30.000-80.000 kronor efter rotavdraget. Vid rotavdrag kan du göra avdrag på uppemot 50.000 kronor på arbetskostnaden per person och år. 

 

Renovera köket själv eller anlita hjälp? 

Vid köksrenoveringar kan du välja att göra delar eller hela momenten på egen hand. Även om du kan spara tusentals kronor på att utföra en del arbeten själv bör du alltid överlåta komplicerade arbeten till en professionell byggfirma. Framförallt när det kommer till VVS-arbeten och elinstallationer! 

Allt om diskdesinfektorer

Begreppet diskdesinfektor är för många personer okänt, och ibland lite svårt att få grepp om. Det kan handla om alltifrån att du inte vet vad produkten gör, vad du ska tänka på när du använder den till vad som egentligen är fördelarna och nackdelarna med produkten. Men oroa dig inte – denna artikel svara på ovannämnda punkter.

Vad är en diskdesinfektor?

Till att börja med är det viktigt att förstå vad en diskdesinfektor är och vad den oftast används för. Som regel används den för desinfektion och rengöring av medicintekniska produkter. Bland annat kan användbara områden handla om alltifrån narkosutrustning, kirurgiska instrument till instrument för såromläggning. Dessa maskiner är inte något nytt fenomen, utan har egentligen använts under en lång tid. Exempelvis har dessa maskiner används i Sverige ända sedan i början av 1960-talet, främst för rengöring av urinflaskor och bäcken, samt för kirurgiska instrument sedan 1980- talet. Kort sagt är en diskdesinfektors hela process att den sköljer, diskar och värmedesinfekterar föremål. I tillägg har vissa diskdesinfektorer en inbyggd funktion för torkning, vill du köpa en så kan du köpa här. Ett resultat av dess utförliga process är att alla föremålen blir rena och desinfekterade enligt viktiga branschstandarder.

Vad ska jag tänka på när jag använder en diskdesinfektor?

När du installerar en diskdesinfektor bör du utföra tre valideringstester innan maskinen används. Inledningsvis gäller det kontroller av installation, funktion och processer. I detta sammanhang bör du ta hänsyn vid eventuell reparation eller flyttning av maskinen att nya tester måste utföras. Men kanske det allra viktigaste är att alltid tillsätta rätt skölj- och diskmedel som är rekommenderat av tillverkaren, samt validerat för det speciella godset. För det andra är det otroligt viktigt att munstycken, silar och vingar är rensade för att vattentrycket och vattenflödet kan nå fram i vingarna. När det gäller rör, instrument och slangar bör de placeras i en diskinsats för genomspolning för att resultatet ska bli fullvärdigt. Lika viktigt är det att förvara små föremål i korg med lock. Avslutningsvis är det viktigt att kontrollera diskdesinfektorerna regelbundet för att säkerställa att allt fungerar och att föremålen blir desinfekterade och rengjorda.

Vad är fördelarna och nackdelarna?

Det finns såklart flertalet positiva och negativa saker med att använda en diskdesinfektor. Detta är några av de största fördelarna och nackdelarna.

Fördelar

 • Maskinen genomför alla steg i dekontaminations–, rengörings– och desinfektionsprocessen automatiskt och i en kronologisk ordning.
 • Sparar tid för medarbetare att rengöra och desinfektera medicintekniska föremål då allt sker automatiskt.
 • Ökar produktiviteten och har en hög kapacitet genom att möjliggöra rengöring och desinficering av fler instrument på kortare tid.

Nackdelar

 • Jämfört med en hushållsdiskmaskin så saknar diskdesinfektorn en utslagsfunktion.
 • Processtiden är oftast väldigt lång, eftersom det är nödvändigt för en grundlig rengöring och desinfektion av medicintekniska produkter.
 • Många maskiner är inte miljövänliga. Exempelvis har maskinen en hög vatten- och energiförbrukning.

Tips för anlita hantverkare för badrumsrenovering

Det är lätt att känna en stress för den som ska renovera ett badrum. Framför allt om man sedan tidigare aldrig har gjort det förut. Men att då anlita en hantverkare kan vara smart. Här är några viktiga tips för dig som vill betala en hantverkare för en badrumsrenovering.

Känn dig trygg med din hantverkare

Ett tips som fungerar nästan till allt är att känna sig trygg med det man gör eller de personer man ska anlita. Ska man anlita en personlig assistent eller få hemtjänst skulle ingen tveka på att man vill känna trygghet och tillit till personen och personerna i fråga.

Nu kan det förvisso vara svårare att välja vilken personal från hemtjänsten som ska komma hem till en för badrumsrenovering. Men något som är enklare att bestämma är vilken hantverkare som ska få jobbet att renovera ens nya badrum. Där har du som köpare all makt att bestämma.

I och med den makten är det viktigt att göra rätt beslut när man väljer sin hantverkare. Att känna sig trygg är viktigt. Det vill säga att veta att personen i fråga kommer göra ett bra jobb. Men hur vet man då det?

Gör en kontroll över firman

Att göra en kontroll över den firma eller hantverkare som du ska anlita är ett första steg. Den här kontrollen kan innehålla så många eller så få saker som du själv vill. Till exempel att kontrollera att hantverkaren kommer kunna göra det du behöver ha fixat. Firmor som inte har certifikat behöver inte vara dåliga. Men det kan innebära att de inte är godkända att göra det som du begär, samtidigt som det kan finnas högre risk för att bli lurad eller att arbetet har brister.

Därför är det viktigt att kontrollera deras certifikat. Det är också en smart idé att se över deras kunskaper inlopp vatten och avlopp samt el. När det gäller de elektriska delarna är det alltid en fördel att anlita något som vet vad denne gör. Både för allas säkerhet, men också för att inget ska bli fel, och att det därmed tillkommer flera oväntade kostnader när du måste renovera och åtgärda de problemen som kan uppkomma.

Att också se över “detaljjobbet” hos en framtida hantverkare är bra. Det som många gångas kallas för det “känsliga arbetet”. Inget grovjobb, utan mer “finlir”, som kan vara att lägga golvet. Se därefter till att spara kvitton samt att så gott det bara gått läsa på vad gäller lagstiftning, för att minska risken att bli lurad.

Viktiga regler kring arvskifte & framtidsfullmakt

Det uppstår en stor sorg bland anhöriga och familj när en person går ur tiden. Samtidigt som sorgearbetet pågår så uppstår en del praktiska frågor som man oundgängligen behöver ta i tu med. En sådan praktisk fråga är hur arvet ska skiftas. I Sverige finns det en mängd regler kring hur ett arvskifte ska gå till. Den avlidne kan exempelvis inte själv välja hur dennes kvarlåtenskap ska fördelas. I den här artikeln går vi igenom hur man praktiskt genomför ett arvskifte.

Redovisa den avlidnes tillgångar och skulder i en bouppteckning

Innan ett arvskifte kan göras måste man göra en boutredning, det vill säga slå fast vilka tillgångar och skulder den avlidne har. Samtliga skulder ska betalas innan någon egendom kan fördelas till arvingarna. Bouppteckningen ska upprättas inom 90 dagar från den dag då personen avlidit och den ska sedan skickas in till Skatteverket, senast fyra månader efter dödsdatumet. Det är den närmsta arvingen som har ansvar att upprätta en bodelning, vanligtvis efterlevande maka/make eller barnen.

Makens och makans arvsrätt

Om den avlidna personen var gift kommer hela arvet att tillfalla den efterlevande makan eller maken. Den personen kommer att ha möjlighet att förfoga över hela arvet och sedan får eventuella barn till den avlidna kräva ut sitt arv ur den efterlevande maken eller makans bo när denne avlider, vilket kallas efterarv. Om du däremot är intresserad av att skriva framtidsfullmakt. Om den avlidna personen har ett barn som inte är barn till den efterlevande maken eller makan, så har detta barn rätt att få ut sitt arv direkt.

Barns arvsrätt

Barn tillhör den första arvsklassen enligt ärvdabalken. Det innebär att om den avlidna personen har ett eller flera barn, så har barnen rätt att dela lika på arvet. . Om det finns barn så har alltså inga andra släktingar rätt att ärva. Det finns dock en möjlighet att testamentera bort delar av barnens rätt att ärva. Barnen, oavsett om det är ett eller flera barn, har en lagstadgad rätt att ärva hälften av kvarlåtenskapen. Det är dock möjligt att testamentera bort hälften av den lagstadgade rätt att ärva som varje barn har. I praktiken innebär detta att en avliden som enbart har ett barn kan skriva ett testamente som innebär att barnet bara får 25 procent av arvet, men mer än så går inte att testamentera bort.

Möjligheten att testamentera bort kvarlåtenskap

Den som inte har några nära släktingar i livet i rakt nedstigande led har möjlighet att testamentera bort hela sin kvarlåtenskap till vilket ändamål som helst. Den som har släktingar i rakt nedstigande led kan dock bara testamentera bort hälften av sin kvarlåtenskap.

Skapa ett vitt leende hemma

Ett vitt leende ökar självkänslan, och är det första nykläckta kändisar ser till att skaffa. Detta är inget man behöver vara rik för att åstadkomma.

Tack vare olika slags hemmametoder kan du på ett säkert sätt fixa ditt vita leende hemma i soffan.

Tandvård

Först och främst är det viktigaste att sköta tandhygienen. Borsta tänderna både morgon och kväll, använd tandtråd några gånger i veckan, använd tungskrapa och avsluta med munskölj.

Sköter du detta kommer du ha en god munhygien, motverka dålig andedräkt från munnen och minskar risken nämnvärt för hål och andra otrevligheter som en tandläkare får fixa till.

Starka och rena tänder är dessutom viktigt innan du börjar tandblekning. Är dina tänder redan sköra och i dåligt skick är det säkrast att konsultera med en tandläkare. Tandblekningar kan slita på emaljen och bör därför användas varsamt.

Olika metoder

Det finns olika metoder för att bleka tänderna hemma. Här kommer de tre vanligaste metoderna och hur dessa går till.

Remsor

Remsor, även kallade white strips, är den enklaste metoden. Det är klisterremsor med en gel som aktiveras när dessa trycks på tänderna. Efter ungefär en halvtimme tas remsorna bort och man spottar ut överflödig gel.

Nackdelen med denna metoden är att remsorna ibland kan ha svårt att fästa, vilket gör att de gärna glider ner från tänderna.

Tandblekningspenna

Med en tandblekningspenna penslar du på gelen direkt på tänderna. Detta är en enkel metod om man bara vill få tänderna någon nyans ljusare, eller vill upprätthålla en tidigare tandblekning. Detta är dock den långsammaste metoden av de tre.

Nackdel förutom att den inte ger lika snabbt resultat är att det även kan vara svårt att komma åt tänderna längre bak.

Tandskenor + gel

Detta är den metod som ger snabbast resultat. Det kräver dock lite mer arbete innan du kan komma igång. Första gången du använder ett kit med tandskenor börjar man med att forma tandskenorna. Dessa ska formas efter dina tänder.

När skenorna är formade kan du börja bleka. Du fyller skenorna med blekningsgel. Sedan tar du på dig skenorna och blekningen börjar. I vissa kit ingår det även en LED-lampa som används under blekningen.

Vardagsmedel till vitare tänder

Tandblekning sliter på emaljen, och bör därför användas varsamt. För att upprätthålla dina vita tänder rekommenderas även att använda tandkräm och munskölj som är skapta just för att ge vitare tänder. Dessa är mer skonsamma, men hjälper till att bleka bort fläckar som uppstår till vardags.

Det är även välkänt att tänderna gulnar ju äldre vi blir, vilket vi självklart inte vill, så visst är det underbart att vi med ovan metoder kan motverka detta själva?

Så renoverar du badrummet – på en dag

En badrumsrenovering innebär ett otroligt stort arbete – bara att riva ut ett befintligt badrum tar åtminstone ett par dagar. Vill man renovera badrummet på ett snabbt sätt, och dessutom mycket billigare finns många saker man kan göra. En förutsättning för att genomföra en sådan renovering är dock att badrummet är i hyfsat gott skick redan – har det gjort sitt och där det finns risk för fukt, – och vattenskador är det ingen större mening att lägga pengar på att fräscha upp, utan då är det bättre att faktiskt genomföra en regelrätt badrumsrenovering.

Måla med våtrumsfärg

Färg är kanske det enklaste, billigaste och mest effektiva sättet att förändra sitt hem – både på utsidan och på insidan. Att måla om badrummet kanske inte kan liknas vid en badrumsrenovering men skillnaden kommer att bli enorm genom hemsidan https://badrumsrenoveringstockholmslän.se/. Även om man väljer en likande kulör som den nuvarande kommer ny, fräsch färg göra gott för rummet. Väljer man dessutom att ändra till en helt ny kulör kommer badrummet få sig en rejäl förändring för en billig peng.

För att måla i ett badrum krävs en speciell våtrumsfärg och det finns sådan som passar både för kakel och matta. Det färdiga resultatet kommer säkerligen att lura en och annan besökare att du genomfört en badrumsrenovering och inte bara målat om.

Byt inredning

Ett annat sätt att ge badrummet en ny look utan att genomföra en omfattande badrumsrenovering är att bara byta ut inredningen. Byt ut kommoden under handfatet, plocka ner klumpiga och gamla spegelskåp och ersätt med något enklare. Även belysningen i rummet kan göra stor skillnad för helheten. Se över din badrumsinredning och fundera på om något går att byta ut – även små saker kan göra stor skillnad.

Dekorplast och PVC plattor

Idag finns många smarta och relativt billiga produkter som gör att man kan fräscha upp hemma, bland annat i badrummet. Dekorplast, eller kakeldekor kan användas att sätta på väggarna för att ge ett nytt utseende utan att behöva riva eller göra om permanent. Dekorplast är enkel att montera och dessutom enkel att ta bort – också en perfekt sak att använda sig av om man inte vill dra igång en hel badrumsrenovering.

En annan produkt är så kallade PVC plattor. Det är tunna plattor med utseende och struktur av till exempel trä eller sten, med en självhäftande undersida. Plattorna är avsedda att lägga på golv men kan också användas på väggar om man vill ha en snabb och enkel förändring.

Andra tips

Med små medel kan man komma långt även om man inte är beredd att betala för en ”riktig” badrumsrenovering. För att nämna några andra exempel kan man, om man idag har ett duschdraperi för duschen, byta detta till en snygg duschvägg. Det ger ett modernare och lyxigare intryck och även detta ger en väldigt stor förändring för en relativt billig peng.

Det kanske enklaste sättet att förändra sitt badrum utan att genomföra en badrumsrenovering är att byta ut detaljerna. Ha gärna ett färgtema eller en annan röd tråd att följa så att detaljerna hänger ihop. Bara en sådan sak att ha samma färg på badrumsmattan och handdukarna och kanske en ljuslykta eller liknande ger en trevlig och inbjudande helhet.

Misstag du ska undvika vid en köksrenovering

Vid renoveringar kan vissa misstag bli mycket kostsamma. Här är några av de vanligare misstagen som kan uppstå vid en köksrenovering.

Bara ta in en offert

Att ta in offerter från flera byggföretag handlar inte bara om att få ett bättre pris på sin köksrenovering. Det handlar även om att kunna se vad som är ”normalpris” och inte bli lurad på att betala för mycket. Dessutom kan de hantverkare som kommer till köket för att ge offert bjuda på idéer och tankar kring hur köket kan byggas.

En allt för snål budget

Badrums- och köksrenovering sker med ett mycket långt tidsintervall. Ett sovrum kan enkelt byggas om med en ny innervägg utifrån ändrade behov – men ett kök byggs inte om lika lätt. Det kan därmed löna sig att lägga lite mer på en köksrenovering eftersom köket sedan inte förväntas byggas om på mycket lång tid.

För tidsbunden stil

I likhet med all inredning går det trender inom köksrenovering. Under 2020 är exempelvis trenden att bygga öppna kök med gemenskapsytor, ha mjuka och lugna färger samt öppen förvaringslösning som https://köksrenoveringstockholmslän.se har föreslagit. Men det som är trendigt idag – behöver inte vara det nästa år.

Att välja en allt för tidsbunden stil kan helt enkelt innebära att köket ser gammalt och omodernt ut efter ett par år. Detta gäller inte minst vid val av starka färger där trenderna är relativt korta.

För lite eluttag

En sak som förändrats tydligt över tid är behovet av eluttag. Det finns fler maskiner i dagens kök men även behov av att kunna ladda surfplattan, mobilen eller datorn. Ett kök är inte bara ett kök – det är vardagsrum, arbetsrum och förråd.

Fast i gamla vanor

Oavsett vilken renovering som ska ske finns en fara i att se den enbart som ”förbättring”. Inom en köksrenovering kan det innebära att kyl och frys fortfarande står på samma plats som tidigare, att skåpen rymmer lika mycket osv. Renoveringen innebär förnyelse av köket – men ingen funktionell förbättring.

Här är det viktigt att ta inspiration från flera olika håll och se på nya tekniska samt funktionella lösningar. Detta för att kunna skapa ett kök som möter dagens, och framtidens, behov.

Glömma att kontrollera summa på rot

Kostnaden för det arbete som en hantverkare utför kan reduceras tack vare rotavdraget. Men det är viktigt att själv kontrollera att det finns avdrag att utnyttja. Enklast kontrolleras detta genom att BankID används för att logga in på Skatteverkets sida.

Summan för rot är 50 000 kr för ett kalenderår. Det är däremot möjligt att två personer använder deras gemensamma avdrag och på detta sätt ökar möjlig summa att göra avdrag på.

Ingen kontroll sker av byggföretaget

Ska alltid byggföretaget med lägst pris på offerten anlitas? Nej, absolut inte. Innan ett företag anlitas för en köksrenovering bör alltid kontroll ske att de har F-skatt, försäkring och goda omdömen att visa upp. Varje år gör kvällstidningar reportage om konsumenter som fått mycket dåliga renoveringar utförda. Inte sällan handlar det om att arbetet utförts av företag som inte borde fått uppdraget från början – om kunden hade gjort lite research.

Rotavdrag för badrumsrenovering

Att genomföra en badrumsrenovering är i många fall kostsamt och en investering för lång tid framöver. Därför är det viktigt att planera renoveringen noggrant i förväg. Glöm inte heller bort att använda rotavdraget.

Här är några tips på vad som kan vara bra att tänka på vid en badrumsrenovering där ROT-avdrag ska nyttjas:

 • Sammanlagt 50 000kr per år är avdragsgillt för rot- och rutarbeten.

Har ni planerat för en badrumsrenovering så är det ett bra tillfälle att använda sig av avdraget. Tänk på att det sammanlagt går att få avdrag för 50 000kr per år. Har delar av summan redan använts till andra rot- och rutarbeten hos badrumsrenoveringargöteborg.se kan det vara aktuellt att fundera på om din badrumsrenovering ska göras under nästa år då hela beloppet kan användas till renoveringen. Är ni fler i hushållet som uppfyller kraven kan även de nyttja sitt rotavdrag.

Ska du göra en mindre typ av badrumsrenovering?

Även om renoveringen inte är speciellt omfattande och endast en del av badrummet kräver en uppfräschning så går det att använda rotavdraget till det också. Uppfyller du kraven för rotavdraget kan du få som mest 30% avdrag av arbetskostnaden, totalt 50 000kr.

 • Krav på dig

För att du ska få göra ett rotavdrag behöver vissa krav uppfyllas. Bland annat att du själv äger och bor i bostaden under tiden som din badrumsrenovering pågår. Du måste vara fyllda 18 år och bo, alternativ betala minst 90% skatt av din inkomst, i Sverige. Du kan inte heller betala mindre i skatt än vad du kan göra avdrag för. Hos Skatteverket kan du få hjälp med hur mycket rotavdrag du har rätt till.

Vilka arbeten som är godkända för rotavdrag varierar

Beroende på om din badrumsrenovering ska ske i småhus, bostadsrätt eller ägarlägenhet finns olika regler som gäller för avdraget. Om du vill planera och budgetera din renovering utefter rotavdraget är det därför viktigt att noggrant kolla upp reglerna. På skatteverkets hemsida går att läsa mer om vad som gäller för dig och din renovering.

 • Krav på företaget

Företaget måste ha en F-skattsedel. Anlitas en privatperson eller ett företag från utlandet ställs andra krav. Tänk på att anlita en seriös och pålitlig firma som kan och förstår hur avdraget fungerar. Sätt upp ett tydligt avtal för vad som gäller för arbetet om tillexempel skatteverket inte skulle godkänna avdraget för din badrumsrenovering.

På skatteverkets hemsida kan du läsa mer om hur rotavdraget fungerar vid en badrumsrenovering.

Kostnad för badrumsrenovering (10 kvm)

Är det dags för en badrumsrenovering? En av de stora utgiftsposterna är arbetskostnaderna. Många väljer att göra så mycket som möjligt själv, men en del moment kan kräva att man anlitar en entreprenör. I den här texten kan du läsa mer om arbetskostnader för de olika yrkesgrupperna, och vad deras materialkostnader kan tänkas bli.

Priserna är uppskattade med ett tio kvadratmeter stort badrum i åtanke. De är tänkta att ge en riktlinje – du kan komma undan bra mycket billigare (eller dyrare) än priserna som ges som exempel nedan.

Snickare

En snickares arbete med en badrumsrenovering (10 kvm) kan uppskattas ta ca 40 timmar. Standardvaror kan uppgå till ca 8 000 kronor. Gör du en exklusiv badrumsrenovering kan du givetvis komma upp i betydligt högre summor än så, men det är också bra att känna till att det går att komma undan en bra bit billigare. Det beror helt på vilka material du väljer, givetvis.

Totalkostnad kan då, innan ROT, uppgå till 28 000 kronor om snickaren tar 500 kronor i timmen. Efter rotavdraget blir summan ca 22 000 kronor.

Elektriker

Som nämnt ovan krävs en behörig installatör om el ska kopplas eller dras, vilket ju ofta är fallet vid en badrumsrenovering. En elektrikers arbete på ett mellanstort badrum kan ta ca två arbetsdagar, vilket skulle kosta ca 9 000 – 10 000 kronor. Standardmaterial för badrumsrenovering stockholm skulle kosta ungefär lika mycket, och således skulle kostnaden för elektrikern och dennes arbete vara ca 20 000 kronor innan ROT.

Plattsättare

Bra att känna till om plattsättare är att deras materialkostnader tenderar att vara ganska höga. Här finns en möjlighet att påverka priset ganska mycket, givet att du hittar ett billigare kakel som du är nöjd med. Totalkostnaden för en plattsättare kan (med standardkakel) uppgå till 60 000 – 70 000 kronor. En god “nyhet” är att ROT minskar den summan med omkring 10 000 kronor.

Tänk på att en plattsättares materialkostnader normalt endast till ca hälften består av själva kaklet. Flytspackel, tätskikt, fix och fog är exempel på material som driver upp kostnaderna.

Rörmokare

Vill du ha synliga eller dolda rör? Ska de vara dolda kommer det kosta mer att få dem monterade. För en tio kvadratmeter stor badrumsrenovering kan det handla om ungefär 9 000 kronor för dolda rör, och 6 000 kronor för synliga rör. Lägg därutöver till en materialkostnad på ca 2 000 – 3 000 kronor.

4 saker att tänka på vid badrumsrenovering

En badrumsrenovering är en stor investering att göra i sitt hem och en viktig sådan att göra för att öka trivseln i sitt hem.

Det är mycket att tänka på vid renovering av ett badrum. Ta det lugnt och gör planeringen noggrant och med eftertänksamhet. På så sätt får du ett funktionellt och hållbart badrum som du kommer trivas i många år framöver. Här kommer 4 saker att tänka på vid badrumsrenovering:

1.      Låt dig inspireras!

Att renovera ett badrum är ofta starkt förknippat med en dröm om att skapa ett rum att njuta och slappna av i.

Detta görs genom en badrumsrenovering som fräschar upp rummet och ger det bättre funktionalitet. Låt dig därför ta ordentligt med tid att inspireras över andra badrum. Ett badrum ska hålla i många år framöver. Därför är det viktigt att välja hållbara produkter och göra smarta materialval men också välja en stil på badrummet som du även i framtiden kan tänka dig trivas i. Det är lätt hänt att fastna för modeflugor, tänk därför till en extra gång om du tror att stilen håller även om 10 år?

2.      Vad är viktigt för dig i ditt nya badrum?

Takdusch, förvaring eller belysning, vad är viktigt för dig i ditt nya badrum?

Vad saknar du i ditt badrum idag? Skriv ner en lista på saker som du prioriterar i ditt framtida badrum och planera din badrumsrenovering efter dessa punkter.

Här kan det även vara bra att fundera över sin framtid. Om ens boendesituation kan komma att förändras inom ett par år kan det vara bra att planera för detta redan nu. Kanske är förvaring viktigare att prioritera än ett stort badkar och ett lättstädat badrum framför specialdesignade lister och snygga men svårstädade material?

3.      Lyx eller Budget?

Se över din budget!

 En badrumsrenovering är kostsamt men behöver ändå inte bara vara få förunnat. Se över din ekonomi och gör en budget för vad du kan lägga på renoveringen. Glöm inte att lägga lite extra utrymme i budgeten för oväntade utgifter.

Det finns en uppsjö av produkter och materialval att välja till badrummet, med en tydlig budget gör det enklare att hitta lösningen som passar för just din plånbok och ditt badrum. Det finns produkter i alla prisklasser och utbudet är större än någonsin vilket gör det enklare, eller svårare, att göra rätt val till just ditt badrum. Försök att hålla dig till budgeten, då får du en fingervisning om vilka produkter och material som du bör välja bland för att lyckas med din badrumsrenovering.

 4.      Välj hantverkare med omsorg

Skillnad i pris och kvalitet på utfört arbete kan variera kraftigt mellan olika hantverkare.

Begär därför offerter från flera olika hantverksfirmor för att jämföra vad de olika företagen tar för just din badrumsrenovering. En badrumsrenovering är kostsamt redan som den är och tusenlappar kan definitivt sparas genom en enkel sak som att begära och jämföra offerter.

Titta även efter omdömen från tidigare kunder eller fråga någon i din umgängeskrets som också har gjort en badrumsrenovering och hör om hen har en firma att rekommendera till dig.