Olika rör som används i bostäder 

Om du ska köpa en bostad, bygga om alternativt renovera din nuvarande bostad kan det vara relevant att veta om vilka typer av rör du har i hemmet. “Rör som rör” kanske du tänker. Nja inte riktigt. Vilka rör du har kan påverka hur du kan renovera din bostad eller vilka förutsättningar du har. Det kan även påverka hur länge din rör och vattenledningar håller. Därför kan det vara bra att ha ett hum om vilka rör som du faktiskt använder dagligen när du duschar eller diskar. 

De vanligaste stålrörsrören 

De vanligaste stålrörsrören som används idag är: 

  • Galvaniserade rör 
  • Rostfria rör 
  • Kopparrör 
  • VVS-rör 

Galvaniserade rör 

Galvaniserade rör, även kallade zinkbelagda rör, är silvriga eller gråa i sitt utseende och är väldigt tunga. Galvaniserade rör användes mycket under 80-talet men är inte lika vanligt i moderna bostäder idag. Anledningen till att man inte använder materialet lika mycket idag är helt enkelt för att det är svårt att arbeta med. På grund av sin tyngd och begränsade livslängd, väger dess slitstarka egenskaper inte lika tungt. Ett problem med galvaniserade rör är att beläggningen runt röret som är av zink kan brytas ner efter en tid, vilket kan leda till intern rost, tilltäppta vattenledningar och försämrat vattentryck. 

Rostfria rör 

Rostfritt stål har många användningsområden och kan i rörformat fungera bra. Nackdelen är att material är tämligen dyrt. Rör i rostfritt stål används flitigt nära kustområden och i korrosionsområden eftersom det lämpar sig bra i fuktiga miljöer. Röret är styvt, flexibelt och kräver inga komplexa kopplingar. Det rostfria stålröret finns att tillgå i olika längder och storlekar men är som sagt inte lika vanligt förekommande i bostäder. 

Kopparrör 

På 1930- talet dök kopparröret upp och har sedan dess använts flitigt i olika sammanhang. Kopparrör har en tendens att oxidera vilket innebär att det kan gå bra sin från början rödaktiga färg till att bli grön eller mörkbrun. Kopparrör är otroligt hållbara, har lång hållbarhet och tål värme bra. I äldre bostäder kan beslagen till rören innehålla bly, vilket är en tungt vägande nackdel. Det är dock inte lika vanligt förekommande i nyare fastigheter. På grund av att koppar är ett väldigt smidigt och bra material att arbeta med är det tämligen dyrt i jämförelse med andra material. Nya rör - Byta rör

VVS-rör 

Så kallade VVS-rör är ofta tillverkare i bell-and-spigot. Dessa typer av rör är väldigt mycket tyngre än andra rör som används för samma syfte. Röret används för vattenfördelning och under jordinstallation. Det används ofta som huvudrör för avloppssystem och skapar ett hållbart och robust rör med lång hållbarhet.